Längtan efter det meningsfulla

Kan längtan vara en stark drivkraft? Ja jag tror det. Frågan är bara vad vi människor längtar efter.

Inom varje människa finns en längtan efter det gränslösa

Jag drivs av en inre övertygelse av att vi är ETT. Jag är precis som du fostrad i en uppdelad dualistisk värld. Det splittrar mig. I den dualistiska världen finns jämförelsen och jag blir störd i min övertygelse. Och inte blir jag mindre splittrad av allt tjatter överallt.

Äntligen en dag fick jag en djup insikt, som blev sann för mig och som gav mig mening i tillvaron men så jobbigt det blev. Jag kan välja hur jag vill förhålla mig i världen. Vi är ETT och min uppgift är att göra min inre resa för att upptäcka det. DET är meningen med att vara människa- att bli medveten om det omedvetna för att bättre förstå mig själv och inte minst kunna ta ställning för det jag vill verka för och medverka till, det ger mig mening.

Upptäckten av en själslig intelligens

I flera generationer har vi arbetande människor levt med idén att det är bra för människan att arbeta och göra rätt för sig. Fokusera på arbetsuppgiften och ifrågasätta så lite som möjligt. Chefen ger order och du utför. Nej det gäller inte nu men synsättet är en reminiscens från en tid som präglat många människor. Denna reminiscens har i modern tid legat till grund för att det objektivt mätbara är det som räknas. Det subjektiva finns inte. En bit in på 1980-talet upptäckte några forskare att människan har en emotionell intelligens dvs inte bara en rationell intelligens som dessutom kan mätas (IQ). Den emotionellt intelligenta människan har kontakt med sina känslor vilket är en tillgång i relationen till sig själv och till andra. Intressant upptäckt tyckte många och då kom det upp på kravlistan för chefer. Vi behöver ha chefer som är emotionellt intelligenta eftersom goda relationer har betydelse för välmående och produktivitet.

Ytterligare ett decennium senare och nu är vi inne på 1990-talet och begreppet själslig intelligens myntades av kvantfysikern Danah Zohar och hennes man som var psykiatriker och Jungian. Detta vetenskapliga författarpar har inspirerat mig sedan mycket tidigt 90-tal. Både genom böcker och fysiska möten.

Själslig intelligens är den intelligens inom varje människa som söker mening, syfte och som lever utifrån värden som gör oss hela som människor.

Själslig intelligens har kontakt med hjärtat (den andra hjärnan) som med alla sina neuroner meddelar sig med vår hjärna. Föreställ dig bilden av nerifrån och upp i stället för tvärtom. Här har varje människa mycket att hämta hem för ett meningsfullt och välmående liv.

Vart är vi på väg?

Ingen äger sanningen, om den ens finns. Jag kan bara dela med mig av mina insikter och av vad jag ser efter fyra decenniers ”människoarbete”. Varav tre decennier inom organisation med fokus på ledarskap.

Vi går mot en tid av uppvaknande i så motto att fler och fler upptäcker att de vill hitta det som är meningsfullt och som har ett värde för fler än bara mig själv. Här finns en längtan.

Faktum är att teknologin har kidnappat oss. Dopaminpåslaget ligger högt hos alltför många. Ett annat faktum är att den psykiska ohälsan ökat markant. Ett symtom på att något inte stämmer. Människan idag behöver förhålla sig på ett nytt sätt i tillvaron.

Det nyupptäckta intresset för olika meditationsformer hjälper den moderna människan att upptäcka sin själsliga intelligens och hon ger sig själv chansen att hela sig själv för att därigenom finna sin mening.

Jag hoppas att du har glädje av dessa rader att begrunda under din sommarledighet.

Fortsättning på temat kommer efter min sommarsemester.