Utvecklingsdialog 2018-05-30T20:43:53+00:00

Utvecklingsdialog

Amfora har verktyget för morgondagens utvecklingsdialog. Vi har i samarbete med Motivation.se och NextLVL lanserat en digital kurs som ger en bra struktur för hur du kan tänka om utvecklingssamtal, hur du kan genomföra den både med en grupp och med en individ. Plattformen kan anpassas till era behov.

Till tjänsten

Fyll i e-mail för att ladda ned skriften

Ladda ned texten