Vetenskap

Vår dialogmodell och ledarskapsmodell har använts i ett flertal uppsatser och beskrivits i vetenskapliga tidskrifter.


En studie av samband mellan personlighetsdrag och värderingar för utveckling av ledarintelligens


Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL


Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla


Generation Y – förlorade genier! En fallstudie av generation Y:s eftersträvade ledarskapsegenskaper


Exploring Leadership Intelligence for Sustainable Business Operations – A pilot study of entrepreneurial…


En resa från en universell idé till en egen idé En fallstudie av mellanchefers lokala översättningar


Leader Intelligence – before and after participation in UGL Leadership Training


Managing with my Heart, Brain and Soul”: The Development of the Leadership Intelligence Q…


Leadership intelligence: Unlocking the potential for school leadership effectiveness.


Ledarintelligens utifrån chefs och ledarrollen