Vetenskap 2018-06-04T18:15:22+00:00

Amforas dialogmodell och ledarskapsmodell har använts i ett flertal uppsatser och beskrivits i vetenskapliga tidskrifter.

En studie om Ledarintelligens, värderingar och personlighetsegenskaper

2015

En studie av samband mellan personlighetsdrag och värderingar för utveckling av ledarintelligens

Läs studien

Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL
Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla
Generation Y – förlorade genier! En fallstudie av generation Y:s eftersträvade ledarskapsegenskaper
Exploring Leadership Intelligence for Sustainable Business Operations - A pilot study of entrepreneurial...
En resa från en universell idé till en egen idé En fallstudie av mellanchefers lokala översättningar
Leader Intelligence – before and after participation in UGL Leadership Training
Managing with my Heart, Brain and Soul”: The Development of the Leadership Intelligence Q...
Leadership intelligence: Unlocking the potential for school leadership effectiveness
Ledarintelligens utifrån chefs och ledarrollen