Blogginlägg

/Blogginlägg

KONTEMPLATIVT LEDARSKAP

By | 2017-05-16T11:12:21+00:00 maj 15th, 2017|Categories: Blogginlägg|

Kontemplativt ledarskap leder till att du blir autentisk Jag vill presentera ett nytt sätt att se på ledarskap. Nytt i bemärkelsen att begreppet kontemplation normalt inte associeras till begreppet ledarskap. Kontemplation härstammar från det grekiska begreppet theoria som betyder ”titta på” och ”är medveten om”. Begreppet kontemplation är hämtat från gamla visdomstraditioner och från kristen kontext. [...]

Kommentarer inaktiverade för KONTEMPLATIVT LEDARSKAP

Kontemplativt Ledarskap

By | 2017-05-09T10:25:03+00:00 maj 9th, 2017|Categories: Blogginlägg|

  Kontemplativt ledarskap ökar din förmåga till autencitet Jag vill presentera ett nytt sätt att se på ledarskap.  Det nya är att lyfta fram stillhetens betydelse och verkligen låta det få vara en del av att utveckla ditt inre ledarskap. I mer än tre decennier har jag arbetat med ledarutveckling och vad leder det till? Som du [...]

Kommentarer inaktiverade för Kontemplativt Ledarskap

Medarbetardialog börjar i gruppen med verksamhetsfokus

By | 2017-04-26T19:35:27+00:00 april 26th, 2017|Categories: Blogginlägg|

"Kärt barn har många namn", jag har sedan början av 1980 talet utbildat tusentals chefer i Utvecklingssamtal. Många kallar samtalen för Medarbetarsamtal. Efter mer än tre decenniers missionerande och med ett flertal skrivna böcker i ämnet har jag inte upplevt särskilt stort intresse för nytänkande. Om du som läser detta är av samma uppfattning och har [...]

Kommentarer inaktiverade för Medarbetardialog börjar i gruppen med verksamhetsfokus

ARBETSRELATERAD OHÄLSA = SYSTEMFEL!

By | 2017-04-24T14:13:14+00:00 april 24th, 2017|Categories: Blogginlägg|

Idag den 24 april hör jag via Sveriges Radio att den arbetsrelaterade ohälsan på våra arbetsplatser ökat markant! I en nyligen genomförd enkät bland landets primärvårdsläkare där 900 besvarat enkäten av ca 1300 tillfrågade har 260 bytt jobb, 275 som vill byta och 160 har varit sjukskrivna p.g.a. arbetsrelaterad ohälsa. Snart blir frågan relevant: vem tar [...]

Kommentarer inaktiverade för ARBETSRELATERAD OHÄLSA = SYSTEMFEL!

Fler ledare – färre chefer

By | 2017-04-10T12:45:53+00:00 mars 27th, 2017|Categories: Blogginlägg|

Min första artikel avslutade jag med en fråga: Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? I den här artikeln får du ytterligare del av min syn på ledarskap utifrån ledarrollen, då jag menar att det är den som är ledarskapets kärna ur vilken allt det goda kan utvecklas. I grunden [...]

Kommentarer inaktiverade för Fler ledare – färre chefer

Det är dags att tänka om

By | 2017-02-16T18:55:20+00:00 februari 16th, 2017|Categories: Blogginlägg|

Det nya ledarskapet förväntas vara både coachande och transformerande. Det kan vara tomma ord och begrepp om vi inte lägger ner möda på att förklara vad de betyder och framförallt varför dessa begrepp allt oftare används. Vi befinner oss i en tid av stora förändringar som mer än tidigare kräver att vi kan förhålla oss till [...]

Kommentarer inaktiverade för Det är dags att tänka om

Ledarskap skall aldrig vara en trend.

By | 2017-02-16T18:54:41+00:00 februari 16th, 2017|Categories: Blogginlägg|

Vi människor är sociala varelser och beroende av samspelet oss emellan. God kommunikation och goda relationer av avgörande för att skapa engagemang. När en ledare dessutom kan inspirera och vara en förebild ökar ofta motivationen hos följare. Ingenting av detta kan någonsin vara en trend. Ytterst handlar ledarskap om att styra en verksamhet utifrån en given [...]

Kommentarer inaktiverade för Ledarskap skall aldrig vara en trend.