Blogg

Slutet på en ledarskapsresa

Slutet på en ledarskapsresa

Det är med viss tveksamhet jag skriver titeln på denna artikel. När jag både tänker till och framför allt känner efter, så är det precis så jag upplever situationen – slutet på en ledarskapsresa. Det är dags att sluta blunda för den verklighet vi varit medskapare till. Utan skuld eller skam utan bara ett konstaterande. Vi visste inte bättre. Det är just det vår fantastiska människoresa handlar om – att vakna upp och vartefter bli mer medveten. Människans evolutionsprocess är som en stor holon. Den växer och adderar allt det gamla med det nya till att så småningom visa upp något helt nytt.

Förhoppningsvis kommer vi snart till en punkt där vårt beteende ändras radikalt och det nya får framträda. Vill du vara en del av ett nytt samhälle? Är det inte dags att vakna upp ur den egocentrerade bubblan? För att ett nytt förhållningssätt skall träda fram krävs mycket reflektionstid. Som inte får bortprioriteras. Det förutsätter dialogutrymme som inte heller får bortprioriteras och det kräver framför allt en VILJA till att bli självmedveten. Det börjar alltid med dig. Tre stora utmaningar i bråttomvärlden.

Läs hela artikeln på Motivation.se

Fler inlägg

Ledarskap för en ny tid

Ledarskap för en ny tid

Världen förändras i ett rasande tempo, och en ny värld kräver ett nytt ledarskap. Gamla värderingar och synsätt i arbetslivet kommer att få ge vika – och lämna plats åt det vi kallar mänskliga organisationer. I framtiden blir samarbetsvilja och emotionell förmåga...

läs mer
Utveckla din medvetenhet

Utveckla din medvetenhet

Vi kan inte fortsätta att låtsas som om vi kan förhålla oss till världen som för tjugo år sedan! Ledarskapet måste omprövas och det på alla nivåer. De som åtagit sig att vara formella chefer i en organisation måste ta sitt ansvar och träna sig i att bli ledare. Gå...

läs mer
SOM LEDARE HAR DU ETT ETISKT ANSVAR

SOM LEDARE HAR DU ETT ETISKT ANSVAR

Våra etiska reflektioner måste börja i synen på människan. Du som chef och ledare känner ofta till dina medarbetares behov, drömmar och viljor. Med utgångspunkt i ett medmänskligt ledarskap är det just människan som står i centrum. Det är genom dig själv och dina...

läs mer
Dialog – konsten att tänka tillsammans

Dialog – konsten att tänka tillsammans

Dialog är ett begrepp som har en mer djupgående betydelse än det vi kallar ”samtal” eller ”diskussion”. En dialogisk kultur präglas av likvärdighet, inkludering och icke-dömande – det handlar om att tänka tillsammans och verkligen lyssna på varandra, snarare än att...

läs mer
Längtan efter det meningsfulla

Längtan efter det meningsfulla

Kan längtan vara en stark drivkraft? Ja jag tror det. Frågan är bara vad vi människor längtar efter. Inom varje människa finns en längtan efter det gränslösa Jag drivs av en inre övertygelse av att vi är ETT. Jag är precis som du fostrad i en uppdelad dualistisk...

läs mer
Varför är begreppet ”varför” så viktigt?

Varför är begreppet ”varför” så viktigt?

VEM är den arbetande människan till för? Är de så att den kollektiva medvetandenivån nu har nått en nivå där de riktigt viktiga frågorna får sin förtjänta plats? Jag vill börja med att bjuda på mina varför-frågor. VARFÖR engagerar jag mig i olika frågor? VARFÖR läser...

läs mer
För få ledare och för många chefer

För få ledare och för många chefer

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar...

läs mer